तिलोत्तमा नगरपालिका
रूपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश

सिफारिस तथा प्रमाणित प्रकृया व्यवस्थापन प्रणाली

OTP रिसेट

नोट : OTP कोडको समय अवधि केवल 10 मिनेट सम्म मात्र हुनेछ !